Bisiklet ve Hareketlilik Çalıştayı 1

,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü tarafından 14 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SKHP) doğrultusunda, İstanbul’daki kentsel alanlarda, değişen hareketlilik sistemlerinin beslenmesine yönelik “Bisiklet ve Hareketlilik Çalıştay”ını gerçekleştirdik.
Çalıştayımızda katılımcı bir yaklaşımla projelerimizi sunup görüş ve önerileri değerlendirerek  bisiklet ve skuter üzerine konuştuk. Atölyeler, forumlar ve taktiksel uygulamalar yapılması planlanan program, kapsayıcı kentsel alanların etkinleştirilmesi bağlamında, İstanbullular ile yaşamı paylaşan, yaşam dolu sokakları dokumak üzerine kuruluyor.

Yaşam Dolu Sokaklar oluştururken atacağımız adımlar ;
1) İstanbul’da ilçe geneline yayılacak bir sürdürülebilir hareketlilik vizyonu oluşturmak, paydaşlarla anlaşmalar yapmak.
2) Yerel alan uygulamaları için programların oluşturulması ve ilçelerde yer belirlenmesi.
3)İstanbul’un kentsel alanları ve hareketlilik planlarına yönelik stratejilere ve projelere veri sağlayarak yaşam dolu sokaklar oluşturmak.

Ulaşım Dairesi Başkanı Utku CİHAN’ın İstanbul’da bisikletli ulaşımın geliştirilmesi ile ilgili vizyon, hedef ve stratejilerin yer aldığı konuşmasında, bundan sonra yapılacak olan projelerde yaya, bisiklet ve toplu taşımanın destekleneceği, mevcut projelerin bu hedef doğrultusunda değerlendirilerek sürekliliğinin sağlanacağı belirtilmiş olup uygulama aşamasında denetleyici bir mekanizma oluşturulacağından bahsetmiştir.

Tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz.