Hakkımızda

İstanbul genelinde bisikletli ulaşımın geliştirilmesi ve desteklenmesi için 30.12.2019 tarihinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü bünyesinde Bisiklet Şefliği kurulmuştur.

07.02.2020 tarihinde İstanbul’daki Bisiklet yol ağının düzenlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kentiçi toplu taşıma sistemi ile entegre bisiklet yolu ağı ve altyapısı ile ilgili sorun ve önerilerin belirlendiği, “İstanbul Bisiklet Master Planı”, “Bisiklet Yolları Tasarım Rehberi” ve çalışmalarımızın tanıtıldığı İstanbul Bisiklet Çalıştayı düzenlenmiştir.

Bisiklet Çalıştayına ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, basın yayın organları, bu alanda faaliyet gösteren firmalar,  il dışı belediyeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ilgili müdürlükler, meslek odaları, akademisyenler ve bisiklet kullanıcıları katılmıştır. Çalıştay sonucunda toplanan talepler, belirlenen sorunlar ve çözüm önerileri ile bisiklet yol haritası belirlenmiş olup çalışmalarımız devam etmektedir.